KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGÓW

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2023

Polityka Prywatności iRefer

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera 10 sekcji. Każda sekcja zaczyna się od krótkiego podsumowania, po którym następują bardziej szczegółowe informacje.

1 Wprowadzenie

Witamy na stronie internetowej iRefer. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób obsługujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa w związku z tymi danymi. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, administratorem Państwa danych jest Królewskie Towarzystwo Radiologów, organ ustanowiony na mocy Karty Królewskiej oraz organizacja charytatywna zarejestrowana w Komisji Nadzoru Działalności Charytatywnych (rejestracja organizacji charytatywnej nr 211540), której główna siedziba znajduje się pod adresem 63 Lincoln’s Inn Fields, Londyn, WC2A 3JW.

Królewskie Towarzystwo Radiologów (my, nas lub nasz(e)) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które pozyskujemy od naszych użytkowników, komu je udostępniamy oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom w związku z wykorzystywanymi przez nas informacjami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki obsługujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej znajdującej się obecnie pod adresem: www.pl.irefer.org.uk (Strona).

Jesteśmy administratorem danych, w odniesieniu do czynności przetwarzania opisanych poniżej. Oznacza to, że to my decydujemy, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe użytkowników. Aby uzyskać nasze informacje kontaktowe i prawne, proszę zapoznać się z sekcją na końcu tej polityki.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki widnieje na górze strony.

2 Dane osobowe, które przechowujemy

imgswatchright

Dane osobowe o użytkownikach zbieramy na podstawie  wizyt na naszej Stronie oraz uzyskujemy je z innych źródeł. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są nam potrzebne i które są istotne dla celów, do których zamierzamy je wykorzystać.

Dane osobowe, które przekazują nam użytkownicy

Zbieramy informacje, które zdecydowali  się Państwo podać podczas odwiedzania naszej Strony lub witryn mediów społecznościowych lub podczas korzystania ze swoich praw:

 • Państwa imię i nazwisko, tytuł oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy);
 • organizacja, dla której Państwo pracują, jeśli dotyczy;
 • dane uwierzytelniające do konta użytkownika na Stronie;
 • wszelkie informacje zawarte w korespondencji wysyłanej do nas lub w formularzach przesyłanych do nas podczas korzystania z naszej Strony;
 • Państwa preferencje marketingowe;
 • opinie i inne informacje, które podają Państwo odpowiadając na ankiety użytkowników;
 • Państwa dane identyfikacyjne podczas korzystania z praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych (patrz Prawa w związku z danymi osobowymi)
Dane osobowe, które zbieramy

Gdy korzystają Państwo z funkcji pojedynczego logowania, aby zalogować się na swoje konto, z odpowiedniej witryny mediów społecznościowych zbierane są:

 • Państwa pełne imię i nazwisko; oraz
 • Państwa adres e-mail.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą Stronę, automatycznie zbieramy:

 • adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia oraz szczegóły dotyczące rodzaju urządzenia i oprogramowania przeglądarki, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Strony;
 • szczegóły dotyczące korzystania z naszej Strony, a mianowicie dane dotyczące ruchu, blogi internetowe i dane statystyczne, w tym gdzie i kiedy kliknęli Państwo na określone części naszej Strony oraz szczegóły dotyczące strony internetowej, z której ją Państwo odwiedzili;
 • szczegóły dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych (w tym godzinę i datę wyrażenia zgody); oraz
 • informacje o plikach cookie, pikselach i identyfikacji beaconów (więcej informacji w naszej Polityce Plików Cookie).

3 Wykorzystanie danych osobowych

Używamy Państwa danych osobowych z różnych powodów. Opieramy się na różnych podstawach prawnych, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, w zależności od celów naszego wykorzystania i ryzyka dla Państwa prywatności. Informacje marketingowe będą Państwo otrzymywać od nas tylko za zgodą i w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych firmom, które wysyłałyby do Państwa swoje oferty marketingowe.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

3.1 W przypadku, gdy wyrazili Państwo ZGODĘ

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS (zgodnie z Państwa wskazówkami) z informacjami marketingowymi dotyczącymi naszych produktów i usług, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, w tym w celu identyfikacji i rejestrowania, kiedy otworzyli Państwo lub przeglądali naszą stronę internetową lub prowadzili komunikację elektroniczną (patrz Marketing w celu uzyskania dalszych szczegółów).

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, które zebraliśmy przy użyciu niektórych plików cookie, dla których prosimy o zgodę, jak określono w naszej Polityce Plików Cookie.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa informacji w którykolwiek z tych sposobów. Więcej szczegółów można znaleźć w części Prawa dotyczące danych osobowych.

3.2 W przypadku gdy jest to konieczne, aby spełnić nasze OBOWIĄZKI PRAWNE

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych:

 • aby prowadzić rejestr dotyczący korzystania z jakichkolwiek Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych;
 • do korzystania z niektórych plików cookie, które są niezbędne do funkcjonowania naszej Strony, jak określono w naszej Polityce Plików Cookie; oraz
 • rozpatrywania i rozwiązywania wszelkich otrzymanych skarg dotyczących świadczonych przez nas usług.

3.3 W przypadku, gdy jest to konieczne, abyśmy mogli realizować uzasadnione interesy

Możemy wykorzystywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów jako firmy w następujących celach:

Przetwarzanie jest dla nas niezbędne  do promowania naszej działalności, marek i produktów oraz mierzenia zasięgu i skuteczności naszych kampanii

 • do analizy i wglądu w celu informowania o naszych strategiach marketingowych, a także w celu poprawy wrażeń odwiedzających; oraz
 • aby dostosować i spersonalizować naszą komunikację marketingową w oparciu o Państwa atrybuty.

Przetwarzanie niezbędne do tego, abyśmy mogli wspierać naszych gości w ich zapytaniach

 • w celu odpowiadania na korespondencję, którą do nas Państwo wysyłają i realizacji wniosków, które do nas Państwo kierują.

Przetwarzanie niezbędne do tego, abyśmy mogli reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby osób odwiedzających naszą Stronę i strony mediów społecznościowych

 • aby analizować, oceniać i ulepszać nasze produkty i usługi, tak aby Państwa wizyta i korzystanie z naszej Strony były bardziej użyteczne (na ogół, będziemy wykorzystywać dane zagregowane z zapisów dotyczących wielu osób, tak aby nie identyfikowały one Państwa osobiście);
 • do przeprowadzania analizy rynku i badań (w tym kontaktowania się z Państwem za pomocą ankiet), abyśmy mogli lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej Strony;
 • dla celów rozwoju produktu.

Przetwarzanie jest dla nas niezbędne do sprawnego i skutecznego prowadzenia administracyjnych i technicznych aspektów naszej działalności

 • w celu administrowania naszą Stroną i naszymi stronami w mediach społecznościowych oraz w celu prowadzenia wewnętrznych działań, w tym rozwiązywania problemów, testowania, celów statystycznych;
 • w celu zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym;
 • aby zweryfikować poprawność danych, które posiadamy na Państwa temat oraz, żeby lepiej zrozumieć Państwa jako posiadacza konta lub gościa;
 • dla bezpieczeństwa sieci i informacji, abyśmy mogli podjąć kroki w celu ochrony Państwa informacji przed utratą lub zniszczeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem;
 • aby spełnić prośbę użytkownika w związku z korzystaniem z jego praw (na przykład, jeśli użytkownik poprosił nas o niekontaktowanie się z nim w celach marketingowych, zachowamy zapis o tym na naszych listach wykluczeń, aby móc spełnić jego prośbę);
 • dla celów restrukturyzacji lub reorganizacji przedsiębiorstwa lub sprzedaży naszej działalności lub aktywów;
 • dla efektywności, dokładności lub innych usprawnień naszych baz danych i systemów, na przykład poprzez łączenie systemów lub konsolidację zapisów, które posiadamy na Państwa temat;
 • w celu egzekwowania lub ochrony naszych praw umownych lub innych praw prawnych lub w celu wszczęcia lub obrony postępowania sądowego;
 • do korzystania z plików cookie, które są ściśle niezbędne do funkcjonowania naszej Strony, jak dalej określono w naszej Polityce Plików Cookie;
 • aby poinformować Państwa o aktualizacjach naszych warunków i zasad; oraz
 • do innych ogólnych celów administracyjnych, w tym do zarządzania Państwa zapytaniami, skargami lub roszczeniami oraz do wysyłania Państwu wiadomości serwisowych.

3.4 W przypadku, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia DZIAŁAŃ POPRZEDZAJĄCYCH ZAWARCIE UMOWY zainicjowanych przez Państwa lub do wykonania naszej UMOWY

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne do wykonania naszej umowy z Państwem lub do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, które Państwo zainicjowali w celu zawarcia niniejszej umowy. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy składają Państwo u nas zamówienie w swoim osobistym imieniu, a nie w imieniu organizacji.

Komunikacja marketingowa: Jeśli wyrażą Państwo zgodę, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe, aby skontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS (zgodnie z Państwa wskazaniami) w celu przesłania informacji marketingowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub SMS, prosimy o poinformowanie nas o tym, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wiadomości e-mail lub kodu w wiadomości SMS lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej polityki.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, będziemy przechowywać Państwa adres e-mail na naszej liście wykluczeń przez określony czas, aby zapewnić, że spełniamy Państwa życzenia. Proszę zobaczyć Okresy, przez które przechowujemy Państwa dane osobowe.

4 Ujawnienie przez nas Państwa danych osobowych

Ujawniamy Państwa dane osobowe poza naszą firmą tylko w ograniczonych okolicznościach. Jeśli to zrobimy, wprowadzimy umowę, która wymaga od odbiorców ochrony Państwa danych osobowych, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia tych informacji. Wszyscy wykonawcy lub odbiorcy, którzy pracują dla nas, będą zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Możemy ujawnić informacje o użytkowniku naszym zewnętrznym dostawcom usług, agentom i podwykonawcom (Dostawcom), w celu świadczenia usług dla nas lub bezpośrednio dla użytkownika w naszym imieniu, w tym w celu obsługi i konserwacji naszej Strony i stron mediów społecznościowych. Naszych Dostawców można skategoryzować w następujący sposób:

Odbiorca/rodzaj współpracySektor przemysłu (oraz podsektor)Lokalizacja
Agencje reklamowe, PR, cyfrowe i kreatywne Media (Reklama oraz PR)Zjednoczone Królestwo
Banki, procesory płatnicze i dostawcy usług finansowychFinanse (Bankowość oraz Przetwarzanie płatności)Zjednoczone Królestwo i USA
Dostawcy systemów oprogramowania w chmurze, w tym dostawcy baz danych, poczty elektronicznej i zarządzania dokumentamiIT (usługi w chmurze)Zjednoczone Królestwo
Dostawcy usług w zakresie urządzeń i technologii, w tym dostawcy usług skanowania i niszczenia danychIT (zarządzanie danymi)Zjednoczone Królestwo
Ubezpieczyciele i brokerzy ubezpieczeniowiUbezpieczenia (analiza oraz usługi brokerskie)Zjednoczone Królestwo
Doradcy i konsultanci z dziedziny prawa, bezpieczeństwa i innych dziedzinUsługi profesjonalne (prawne oraz księgowe)Zjednoczone Królestwo
Dostawcy badań rynkowychMedia (badanie rynku)Zjednoczone Królestwo
Dostawcy strony internetowej i platformy analizy danychIT (analityka danych)Zjednoczone Królestwo
Twórcy strony internetowej i aplikacjiIT (rozwój oprogramowania)Zjednoczone Królestwo i Indie
Dostawcy usług hostingowych dla strony internetowejIT (Hosting)Zjednoczone Królestwo

 

Gdy korzystamy z usług Dostawców, ujawniamy im tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i tylko w przypadku, gdy mamy podpisaną umowę, która wymaga od nich zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Możemy ujawnić dane osobowe innym stronom trzecim w następujący sposób:

 • jakiejkolwiek stronie trzeciej, która restrukturyzuje, sprzedaje lub nabywa część lub całość naszej działalności lub aktywów lub w inny sposób w przypadku fuzji, reorganizacji lub podobnego zdarzenia;
 • jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić informacje o użytkowniku w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub regulacyjnego lub prośby, w tym ze strony policji, sądów, trybunałów lub organów regulacyjnych; oraz
 • dostawcy usług pojedynczego logowania, jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować do naszej Strony za pomocą tej funkcji. Niniejsza Strona zawiera funkcję udostępnianą przez dostawców mediów społecznościowych i innych usług cyfrowych, która umożliwia zalogowanie się na swoje konto na tej Stronie przy użyciu tego samego loginu, który został już skonfigurowany u tych dostawców. Funkcja ta jest znana jako „usługa pojedynczego logowania”. Gdy zdecydują się Państwo zalogować za pomocą tych usług, będziemy pozyskiwać Państwa imię i nazwisko, a także adres e-mail.

5 Przekazywanie danych osobowych poza Europę

Z wyjątkiem ograniczonej liczby przypadków, nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europę. Kiedy to robimy, podejmujemy działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych.

Niektóre z podanych przez Państwa informacji mogą być przekazywane do krajów spoza Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Kraje te mogą nie mieć podobnych przepisów o ochronie danych jak Wielka Brytania i EOG. Kraje spoza tych lokalizacji, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, są wymienione w tabeli w części Ujawnianie Danych Osobowych, jednakże w odniesieniu do wszystkich naszych Dostawców Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do takich krajów w trakcie świadczenia przez nich usług zdalnego wsparcia.

Gdy w ten sposób przekazujemy Państwa informacje poza Wielką Brytanię i EOG, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Państwa prawo do prywatności będzie nadal chronione w sposób wymagany przez prawo o ochronie danych osobowych, jak określono w niniejszej polityce. Kroki te obejmują nałożenie na odbiorcę Państwa danych osobowych zobowiązań umownych z wykorzystaniem, albo standardowych klauzul wydanych przez organ regulacyjny danych osobowych w Wielkiej Brytanii, albo Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii, albo standardowych klauzul umownych (SCC) wydanych przez Komisję Europejską (odpowiednio), oraz oparcie się na decyzjach wydanych przez tę instytucję (odpowiednio, którąś z tych wymienionych powyżej), stwierdzających, że dany kraj zapewnia adekwatny stopień ochrony danych osobowych, w stopniu umożliwiającym nam bezpieczne przekazanie Państwa danych osobowych do tego kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń oraz uzyskać kopię lub dostęp do odpowiednich dokumentów, prosimy o kontakt z nami, z wykorzystaniem danych na końcu niniejszej polityki,

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług przebywając poza granicami Wielkiej Brytanii i EOG, Państwa dane mogą być przekazywane poza granice Wielkiej Brytanii i EOG w celu świadczenia Państwu tych usług.

Bezpieczeństwo i linki do innych stron internetowych

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w celu ich zabezpieczenia stosujemy różne środki oparte na dobrych praktykach branżowych. Niemniej jednak, transmisje przez Internet i do naszej Strony mogą nie być całkowicie bezpieczne, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności. Podczas uzyskiwania dostępu do linków do innych stron internetowych, do Państwa danych osobowych będzie miała zastosowanie polityka prywatności tych stron, a nie nasza.

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych i bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Jeżeli udostępniliśmy hasło umożliwiające Państwu dostęp do określonych części Strony (lub wybrali je Państwo), są Państwo odpowiedzialni za jego zabezpieczenie i zachowanie w tajemnicy oraz zobowiązują się Państwo nie dopuścić do wykorzystania go przez strony trzecie.

Nasza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, których nie kontrolujemy. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do tych innych stron internetowych, więc zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych stron internetowych (nawet jeśli użytkownik uzyskuje do nich dostęp za pomocą udostępnionych przez nas linków), a linki do tych stron udostępniamy wyłącznie dla informacji i wygody użytkownika.

Ponadto, jeżeli przekierowali się Państwo na naszą Stronę z witryny internetowej strony trzeciej, nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki właścicieli i operatorów tej strony internetowej osoby trzeciej i zalecamy, aby sprawdzili Państwo politykę tej strony.

Okresy, przez które przechowujemy Państwa dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych w formacie umożliwiającym identyfikację dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy. Dla niektórych celów przechowujemy dane osobowe przez bardzo krótki okres, podczas gdy dla innych przechowujemy je przez okres 6 lat po tym, jak informacje nie są już wymagane z powodów biznesowych, abyśmy mogli zająć się wszelkimi postępowaniami prawnymi, które mogą się pojawić.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

Rodzaj danych osobowychKiedy otrzymujemy Państwa dane osobowe?Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe po ich otrzymaniu?
Szczegóły dotyczące zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowychKiedy wypełniają Państwo formularz zgody2 lata od daty wypełnienia formularza.
Lokalizacja i częstotliwość wizytKiedy zakładają Państwo konto na naszej Stronie5 lat od daty założenia konta.
Szczegóły dotyczące Państwa zamówieńKiedy nasze systemy rejestrują Państwa zamówienie6 lat
Państwa dane identyfikacyjne w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Gdy podadzą nam Państwo te dane po naszej prośbie o weryfikację Państwa tożsamości 3 lata
Opinie/inne informacje podane przez Państwa w ankietachPo wysłaniu formularza online
2 lata, jeżeli wypełnili Państwo kwestionariusz opinii, następnie archiwizowany.
Do 2 lat dla wszystkich innych badań.
Adresy IP inne niż autoryzowane IP (więcej informacji w Regulaminie) i typ urządzeniaGdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub aplikacji1 miesiąc od daty pobrania.
Autoryzowane IP (więcej informacji w naszych  Warunkach)Kiedy konfigurujemy Państwa dostęp do Strony6 lat od daty zakończenia subskrypcji Państwa organizacji.
Szczegóły dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym informacje o plikach cookie, pikselach i beaconachKiedy odwiedzają Państwo naszą stronęRóżne okresy – szczegóły dotyczące poszczególnych okresów ważności plików cookie znajdą Państwo w naszej Polityce Plików Cookie.
Jedynymi wyjątkami od wyżej wymienionych okresów są sytuacje, w których:
 • skorzystają Państwo z prawa do usunięcia informacji (jeśli ma ono zastosowanie) i nie musimy ich przechowywać w związku z którymkolwiek z powodów dozwolonych lub wymaganych przez prawo (patrz dalej Prawa w odniesieniu do danych osobowych);
 • skorzystają Państwo z prawa do żądania od nas przechowywania Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż podany przez nas okres przechowywania (patrz dalej Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych);
 • wnosimy lub bronimy się przed  roszczeniem prawnym lub innym postępowaniem w okresie, w którym przechowujemy Państwa dane osobowe, w którym to przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu zakończenia tego postępowania i braku możliwości dalszego odwołania;
 • zarchiwizujemy informacje, w którym to przypadku usuniemy je zgodnie z naszym cyklem usuwania danych, zgodnie z dobrą praktyką branżową; lub
 • w ograniczonych przypadkach istniejące lub przyszłe prawo, sąd lub organ regulacyjny wymaga od nas przechowywania danych osobowych przez dłuższy lub krótszy okres.

Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw związanych z Państwa danymi osobowymi. W związku z niektórymi prawami, możemy poprosić Państwa o informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, aby pomóc nam w poszukiwaniu Państwa danych osobowych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków, odpowiemy Państwu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania tych informacji lub, gdy nie są one wymagane, od otrzymania pełnych informacji o Państwa wniosku.

Przysługują Państwu następujące prawa, z których niektóre mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach:

 • do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (temu służy niniejsze oświadczenie);
 • Dokładność Twoich informacji jest dla nas ważna i pracujemy nad sposobami ułatwienia Ci przeglądania i poprawiania informacji, które posiadamy na Twój temat. W międzyczasie, jeśli zmienisz swoje imię i nazwisko lub adres/adres e-mail, lub odkryjesz, że jakiekolwiek inne informacje, które posiadamy, są niedokładne lub nieaktualne, poinformuj nas o tym, kontaktując się z nami za pomocą któregokolwiek z danych opisanych na końcu tej polityki.

  Jeżeli opieramy się na naszych uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach, możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych do tych celów, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu tej polityki. Z wyjątkiem celów, dla których jesteśmy pewni, że możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, tymczasowo zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Twoim sprzeciwem, dopóki nie zbadamy sprawy. Jeśli uznamy, że Twój sprzeciw jest uzasadniony zgodnie z Twoimi prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych, na stałe zaprzestaniemy wykorzystywania Twoich danych do tych celów. W przeciwnym razie przedstawimy Ci nasze uzasadnienie, dlaczego musimy nadal wykorzystywać Twoje dane.

  Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a my automatycznie spełnimy Twoją prośbę. Jeśli chcesz to zrobić, skorzystaj z naszego narzędzia do anulowania subskrypcji.

  Jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej polityki. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego, na który wcześniej się zgodziłeś, możesz to również zrobić za pomocą naszego narzędzia do rezygnacji z subskrypcji. Jeśli wycofasz swoją zgodę, wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych przed jej wycofaniem jest nadal zgodne z prawem.

 • do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  jeśli uważasz, że jest to dla nas niezgodne z prawem,
  sprzeciwiłeś się ich wykorzystaniu, a nasze dochodzenie jest w toku lub chcesz, abyśmy je zachowali w związku z postępowaniem sądowym.
  W takich sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, podczas gdy ich przetwarzanie jest ograniczone, jeśli mamy Twoją zgodę lub jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, na przykład w celu przechowywania, ochrony praw innej osoby lub firmy lub w związku z postępowaniem sądowym .
 • do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • W pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej polityki. O ile nie istnieje powód, dla którego prawo pozwala nam dłużej wykorzystywać Twoje dane osobowe, dołożymy uzasadnionych starań, aby spełnić Twoją prośbę.
 • do żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz informacji o tym, jak je przetwarzamy;
 • Masz prawo poprosić o kopię informacji, które przechowujemy na Twój temat, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej polityki. Możemy nie dostarczyć Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli dotyczy to innych osób lub mamy inny zgodny z prawem powód do wstrzymania tych informacji.
 • do elektronicznego przenoszenia, kopiowania lub przekazywania Państwa danych osobowych w standardowej, nadającej się do odczytu maszynowego formie; oraz
 • Jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych lub musimy je przetworzyć w związku z umową zawartą bezpośrednio z Tobą, możesz poprosić nas o dostarczenie kopii tych informacji w formie pliku danych strukturalnych. Dostarczymy Ci to elektronicznie w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, takiej jak plik CSV. Możesz poprosić nas o przesłanie Twoich danych osobowych bezpośrednio do innego usługodawcy, a my to zrobimy, jeśli będzie to technicznie możliwe. Możemy nie dostarczyć Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli dotyczy to innych osób lub mamy inny zgodny z prawem powód do wstrzymania tych informacji.
 • prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Przysługują Ci prawa w związku z istotnymi decyzjami dotyczącymi Ciebie, które zostały podjęte wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. Nie zamierzamy podejmować decyzji na Twój temat w taki sposób, ale zaktualizujemy tę politykę, jeśli ulegnie to zmianie.

  Aby dowiedzieć się więcej o każdym ze swoich praw, proszę kliknąć ikonę ✓ obok każdego z nich powyżej. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej polityki.

  Mają Państwo prawo złożyć skargę do brytyjskiego albo polskiego regulatora ochrony danych (odpowiednio). Dane kontaktowe Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), organu regulacyjnego ds. ochrony danych w Wielkiej Brytanii, są dostępne na stronie internetowej ICO , dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) są dostępne na stronie internetowej PUODO. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały lub są wykorzystywane w sposób, który Państwa zdaniem nie jest zgodny prawem, zachęcamy jednak do skontaktowania się z nami przed złożeniem jakiejkolwiek skargi, a my będziemy dążyć do rozwiązania wszelkich problemów lub obaw, jakie mogą Państwo mieć.

9 Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian w tej polityce. Wyślemy Państwu wiadomość e-mail ze zmianami, jeśli będziemy posiadać ważny adres e-mail.

Od czasu do czasu, możemy dokonywać przeglądu niniejszej polityki, a o wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji na naszej Stronie lub poprzez skontaktowanie się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie 7 dni po umieszczeniu przez nas zmienionych warunków na naszej Stronie lub po dniu, w którym powiadomimy Państwa o nich pocztą elektroniczną.  Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian i przeglądanie tej polityki za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę.

10 Informacje kontaktowe i prawne

Z pytaniami dotyczącymi niniejszej polityki lub z jakiegokolwiek innego powodu mogą się Państwo do nas zwracać listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Aby skontaktować się z nami w związku z niniejszą polityką, w tym w celu skorzystania z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych pod adresem e-mail irefer@rcr.ac.uk.

W innych sprawach, w tym w sprawach ogólnych, prosimy o kontakt listowny na adres The Royal College of Radiologists, 63 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3JW, Wielka Brytania, lub telefoniczny pod numerem 020 7405 1282.

Królewskie Towarzystwo Radiologów jest organem utworzonym na podstawie Karty Królewskiej w Anglii i organizacją charytatywną zarejestrowaną w Komisji Nadzoru Działalności Charytatywnych dla Anglii i Walii pod numerem 211540.