Korzystanie z Wytycznych efektywnie wpłynie na rozwój świadczeń zdrowotnych w ramach radiologii klinicznej, usprawni ścieżkę postępowania z pacjentem i skutkować będzie lepszą, opartą na dowodach praktyką w zakładach radiologii i w szerzej rozumianym systemie opieki zdrowotnej.

O iRefer

Efekty stosowania Wytycznych

info image

6,3%

wszystkich skierowań na badania obrazowe z użyciem promieniowania jonizującego zostało zamienionych na inne badanie obrazowe

info image

2%

wszystkich skierowań zostało anulowanych przez lekarza kierującego

Znaczenie Wytycznych

Zapewnienie wykonania najwłaściwszego badania obrazowego w odpowiednim czasie może mieć istotny wpływ na świadczenie opieki zdrowotnej w szerszym zakresie. 

Odpowiednie skierowania są kluczowe dla:

Zalety Wytycznych
benefits
wsparcia optymalnej opieki nad pacjentami
benefits
ograniczenia liczby nieprzydatnych lub powtórnych badań
benefits
uzyskania szybkiego rozpoznania
benefits
uniknięcia zbędnej ekspozycji na promieniowanie jonizujące
benefits
zapewnienia efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów